Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Mestská časť DevínHľadať
 
 

Tlačivá

Overovanie

Splnomocnenie
Čestné vyhlásenie

Referát správy daní a poplatkov

Čestné prehlásenie pre účely dane za psa 
Daňové priznanie k dani za psa 
Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti
za psa 

Ohlasovňa

Súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt 
Návrh na zrušenie trvalého pobytu
Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa

Daň za zaujatie verejného priestranstva

Žiadosť o povolenie na zaujatie verejného priestranstva – stavebné kontajnery, lešenia, rozkopávky
Žiadosť o povolenie na zaujatie verejného priestranstva  k ambulantnému predaju
Žiadosť o povolenie na zaujatie verejného priestranstva – filmové natáčanie, propagačná činnosť

PRENÁJOM DOMU KULTÚRY DEVÍN

Žiadosť o spoplatnený prenájom domu kultúry

Žiadosť o bezodplatný prenájom domu kultúry

Sociálne

Žiadosť o poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa
Žiadosť o jednorazovu dávku v hmotnej núdzi
Žiadosť o mimoriadnu dávku
Žiadosť o poskytnutie príspevku pri vybavovaní pohrebu
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Referát životného prostredia a ochrany krajiny

Žiadosť  do systému zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Rybársky lístok

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka
Súhlas  zákonného zástupcu na vydanie rybárskeho lístka pre dieťa mladšie ako 15 rokov

Referát územného plánovania

Žiadosť o UPI (informáciežiadosť)
Žiadosť o stanovisko mestskej časti (informácie)
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla (príp. zmeny, zrušenia, potvrdenia) 

Referát územného konania a stavebného poriadku - Stavebný úrad, Špeciálny stavebný úrad

Ochrana osobných údajov účastníkov konaní
Žiadosť o rozkopávku
Ohlásenie drobnej stavby 
Ohlásenie stavebných úprav
Žiadosť o územné rozhodnutie
Žiadosť o stavebné povolenie 
Doklady potrebné k stavebnému povoleniu 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Doklady potrebné na kolaudáciu
Žiadosť o zmenu užívania stavby
Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie 
Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie spojené s kolaudáciou 
Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia v spojenom konaní 
Doklady  potrebné k žiadosti o vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní a stavebného povolenia
Povolenie na odstránenie stavby

 

 


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka